είσοδος συνεργατών
επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα 8011175555 & 2109606650

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη


Αστική Ευθύνη Ιατρών με 88€/μήνα

Παροχές

 1. σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ’ άτομο
 2. υλικές Ζημιές
 3. ομαδικό Ατύχημα
 4. κάλυψη του ιδιωτικού ιατρείου από 20€/μήνα

Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών με 85€/μήνα

Παροχές

 1. σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ’ άτομο
 2. υλικές Ζημιές
 3. ομαδικό Ατύχημα
 4. κάλυψη του φαρμακείου για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά συμβεί στο φαρμακείο από 20€/μήνα
 5. κάλυψη βοηθού φαρμακοποιού από 10€/μήνα

Επίσης, παροχή αστικής ευθύνης

 • δικηγόρων
 • πολιτικών Μηχανικών
 • λογιστών
 • τυπογράφων
 • ασφαλιστών, και πολλών άλλων ειδικοτήτων

με δυνατότητες κάλυψης σημαντικών κινδύνων όπως:
 • κάλυψη οικονομικών απαιτήσεων για πραγματική ή υποτιθέμενη αμέλεια
 • κάλυψη εξόδων υπεράσπισης και γενικά όλων των εξόδων κατά του ασφαλισμένου
 • δυνατότητα συνδυασμού κάλυψης δύο ή περισσότερων επαγγελμάτων
 • δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης
 • δυνατότητα παγκόσμιας κάλυψης