είσοδος συνεργατών
επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα 8011175555 & 2109606650

Παιδί

Κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

1. Πρόγραμμα Επιβίωσης παιδιού 1ος έτους (διάρκεια 20 έτη)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: 20 έτη
 • Κεφάλαιο: 30.000 € εγγυημένο
 • Δυνατότητα Εξαγοράς: μετά τα 3 έτη

Παροχές προγράμματος στην λήξη του
Σε ηλικία 21 ετών το παιδί θα εισπράξει

Εφάπαξ

 • 30.000 € από Εγγυημένες Αξίες Εξαγοράς
 • 8.412 € από επιπλέον ετήσια απόδοση 6%

Χρήματα για το παιδί σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα

 • τα μέχρι τότε πληρωθέντα ασφάλιστρα του βασικού συμβολαίου
 • οι επιπλέον αποδόσεις που θα έχουν συσσωρευτεί από το βασικό συμβόλαιο

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 1.308€
 • Εξάμηνο: 667€
 • Τριμηνιαίο: 340€

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου.

2. Πρόγραμμα Σύνταξης παιδιού 1ος έτους (διάρκεια 49 έτη)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: 49 έτη
 • Κεφάλαιο: 62.883 € εγγυημένο
 • Δυνατότητα Εξαγοράς: μετά τα 3 έτη

Παροχές προγράμματος στην λήξη του
Σε ηλικία 50 ετών το παιδί θα εισπράξει

Εφάπαξ

 • 62.883€ από Εγγυημένες Αξίες Εξαγοράς ή 300€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη
 • 61.769€ από επιπλέον ετήσια απόδοση 6% ή 285.84€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη

Χρήματα για το παιδί σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα

 • το τριπλάσιο των εγγυημένων αποδόσεων ίσο με 188.648€

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 741€
 • Εξάμηνο: 378€
 • Τριμηνιαίο: 193€

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη ΣΠΑ η οποία εξασφαλίζει ότι το συμβόλαιο συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι την λήξη του ακόμα και στην περίπτωση απώλειας ζωής ή και της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

3. Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης παιδιού 1ος έτους (ισόβια διάρκεια)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: ισόβια

Παροχές Προσωπικού Ατυχήματος και Υγείας

 1. Παροχή Οικογενειακής Προστασίας από ατύχημα (θάνατο)
  παρέχεται άμεση οικονομική στήριξη στο παιδί σε περίπτωση απώλειας της ζωής του γονέα από ατύχημα, με εφάπαξ καταβολή 30.000€
 2. Παροχή Οικογενειακής Προστασίας από ατύχημα (θάνατο)
  α) αποζημίωση για μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα (ΜΟΑ)
  οικονομική προστασία απέναντι στις μόνιμες συνέπειες ενός πραγματικά σοβαρού
  β) αποζημίωση για μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (ΜΜΑ)
  σύμφωνα με τα παραπάνω και ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της απώλειας, καταβάλλεται ποσοστό επί τις (%) επί του ποσού κάλυψης
 3. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης νοσοκομειακής περίθαλψης με ανώτατο όριο 300.000€
  • δωμάτιο και τροφή σε δίκλινο δωμάτιο σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • έξοδα μονάδος εντατικής θεραπείας
  • ειδικό επίδομα θεραπείας καρκίνου
  • έξοδα επείγουσας αερομεταφοράς
  • εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία 1000€
  • μείωση εκπιπτόμενου ποσού ή ακόμα πλήρη εξάλειψη του με πολλούς τρόπους
 4. Πρόγραμμα απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (ΑΠΑ)
  για την περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραμείνει μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα που έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες, θα απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων για όλο το διάστημα της ανικανότητας

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 348€
 • Εξάμηνο: 175€

4. Πρόγραμμα Επιβίωσης παιδιού 8 ετών (διάρκεια 15 έτη)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: 15 έτη
 • Κεφάλαιο: 30.000 € εγγυημένο
 • Δυνατότητα Εξαγοράς: μετά τα 3 έτη

Παροχές προγράμματος στην λήξη του
Σε ηλικία 23 ετών το παιδί θα εισπράξει

Εφάπαξ

 • 30.000€ από Εγγυημένες Αξίες Εξαγοράς ή 300€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη
 • 6.027€ από επιπλέον ετήσια απόδοση 6% ή 285.84€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη

Χρήματα για το παιδί σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα

 • τα μέχρι τότε πληρωθέντα ασφάλιστρα του βασικού συμβολαίου
 • οι επιπλέον αποδόσεις που θα έχουν συσσωρευτεί από το βασικό συμβόλαιο

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 1865€
 • Εξάμηνο: 951€
 • Τριμηνιαίο: 485€

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου.

5. Πρόγραμμα Σύνταξης παιδιού 7 ετών (διάρκεια 42 έτη)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: 42 έτη
 • Κεφάλαιο: 62.882 € εγγυημένο
 • Δυνατότητα Εξαγοράς: μετά τα 3 έτη

Παροχές προγράμματος στην λήξη του
Σε ηλικία 50 ετών το παιδί θα εισπράξει

Εφάπαξ

 • 62.882€ από Εγγυημένες Αξίες Εξαγοράς ή 300€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη
 • 48.268€ από επιπλέον ετήσια απόδοση 6% ή 285.84€ εγγυημένη ισόβια σύνταξη

Χρήματα για το παιδί σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα

 • το τριπλάσιο των εγγυημένων αποδόσεων ίσο με 188.648€

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 959€
 • Εξάμηνο: 489€
 • Τριμηνιαίο: 249€

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη ΣΠΑ η οποία εξασφαλίζει ότι το συμβόλαιο συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι την λήξη του ακόμα και στην περίπτωση απώλειας ζωής ή και της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

6. Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης παιδιού 7 ετών (ισόβια διάρκεια)

Στοιχεία Προγράμματος

 • Διάρκεια: ισόβια

Παροχές Προσωπικού Ατυχήματος και Υγείας

 1. Παροχή Οικογενειακής Προστασίας από ατύχημα (θάνατο)
  παρέχεται άμεση οικονομική στήριξη στο παιδί σε περίπτωση απώλειας της ζωής του γονέα από ατύχημα, με εφάπαξ καταβολή 30.000€
 2. Παροχή Οικογενειακής Προστασίας από ατύχημα (θάνατο)
  α) αποζημίωση για μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα (ΜΟΑ)
  οικονομική προστασία απέναντι στις μόνιμες συνέπειες ενός πραγματικά σοβαρού
  β)αποζημίωση για μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (ΜΜΑ)
  σύμφωνα με τα παραπάνω και ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της απώλειας, καταβάλλεται ποσοστό επί τις (%) επί του ποσού κάλυψης
 3. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης νοσοκομειακής περίθαλψης με ανώτατο όριο 300.000€
  • δωμάτιο και τροφή σε δίκλινο δωμάτιο σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • έξοδα μονάδος εντατικής θεραπείας
  • ειδικό επίδομα θεραπείας καρκίνου
  • έξοδα επείγουσας αερομεταφοράς
  • εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία 1.000€
  • μείωση εκπιπτόμενου ποσού ή ακόμα πλήρη εξάλειψη του με πολλούς τρόπους
 4. Πρόγραμμα απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων (ΑΠΑ)
  για την περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραμείνει μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα που έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες, θα απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων για όλο το διάστημα της ανικανότητας.

Ασφάλιστρα

 • Ετήσιο: 373€
 • Εξάμηνο: 187€