είσοδος συνεργατών
επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα 8011175555 & 2109606650

Σύνταξη

Φύλο & Ηλικία Σύνταξη στα... ΕΦΑΠΑΞ Ισόβια Μηνιαία Αναπροσαρμοζόμενη Σύνταξη Ασφαλιστρα ανα τρίμηνο
Άνδρας 27 60 69.072€ 418€ 254€
Άνδρας 35 65 86.700€ 615€ 381€
Άνδρας 45 70 82.474€ 708€ 508€
Γυναίκα 27 60 72.057€ 390€ 255€
Γυναίκα 35 65 89.760€ 568€ 381€
Γυναίκα 45 70 85.162€ 657€ 508€

Επιπλέον Παροχές

 • Α.Π.Α. (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων)
  Για να μην χρειαστεί ποτέ να ακυρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα σας στερήσει τη δυνατότητα να ασκήσετε το επάγγελμα σας
 • Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα καταβάλλεται
  Α) το τριπλάσιο των Εγγυημένων Αξιών Εξαγοράς της λήξης και
  Β) μια επιπλέον συσσωρευμένη απόδοση από το βασικό συμβόλαιο
 • Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισμένου από ασθένεια καταβάλλεται
  Α) τα μέχρι τότε πληρωθέντα ασφάλιστρα του βασικού συμβολαίου
  Β) μια επιπλέον συσσωρευμένη απόδοση από το βασικό συμβόλαιο