είσοδος συνεργατών
επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα 8011175555 & 2109606650

Ασφάλιση Σπουδών

Προστατέψτε τις σπουδές των παιδιών σας επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Παροχές Βασικό Πλήρες
Ετήσιο Επίδομα Διαβίωσης 30.000€ 5.000€
Εφάπαξ Καταβολή 30.000€ 50.000€

και πάντα με τα χαμηλότερα δυνατά ασφάλιστρα. Ενδεικτικά:

Ετήσια Ασφάλιστρα Βασικό Πλήρες
1 Γονέας με 1 παιδί 68€ 106€
1 Γονέας με 2 παιδιά 100€ 157€
1 Γονέας με 3 παιδιά 110€ 175€
2 Γονείς με 1 παιδί 95€ 150€
2 Γονείς με 2 παιδιά 127€ 200€
2 Γονέας με 3 παιδιά 138€ 215€