είσοδος συνεργατών
επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα 8011175555 & 2109606650

Ασφάλιση Επαγγελματικού Οχήματος

Ενδεικτικά πακέτα Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως.
Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Kαλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων 500.000€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων 500.000€
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης 30.000€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα 30.000€
 • Πυρκαγιά Ασφαλιζόμενου Οχήματος min 3000 3.000€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη 30.000€
 • Πυρός Περιεχομένου Κατοικίας σε Ακίνδυνο 20.550€
 • Νομική Προστασία 3.000€
 • Προστασία Bonus Malus μέχρι 2 ζημιές
 • Φροντίδα Ατυχήματος

Ίπποι Bonus Malus 2 Bonus Malus 5 Bonus Malus 10 Bonus Malus 20
30, ίπποι 541€ 682€ 923€ 1.406€
35, ίπποι 554€ 703€ 953€ 1.453€
45, ίπποι 686€ 879€ 1.204€ 1.856€

Ενδεικτικά πακέτα Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Διεθνών Μεταφορών "TIR". Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Kαλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων 500.000€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων 100.000€
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης 30.000€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα 30.000€
 • Πυρκαγιά Ασφαλιζόμενου Οχήματος min 3000 3.000€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη 30.000€
 • Πυρός Περιεχομένου Κατοικίας σε Ακίνδυνο 20.550€
 • Νομική Προστασία 3.000€
 • Προστασία Bonus Malus μέχρι 2 ζημιές
 • Φροντίδα Ατυχήματος
Bonus Malus Τιμή
20 5.925€
15 4.865€
10 3.807€
8 3.382€
6 2.959€
4 2.536€
2 2.116€
Ανεξαρτήτως ίππων